^ наверх
 
Главная А А А
Версия для слабовидящих
Қаз Рус Eng   
 
     
 

 
 
Понедельник, 27 января 2020
 
     
 
Администрация / Аким / Доклады и выступления
«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауын талқылауға арналған қалалық жиында Алматы қаласы әкімі Ахметжан Есімовтың сөйлеген сөзі

Құрметті жиналған қауым!

Өздеріңізге белгілі 2012 жылдың желтоқсан айында Елбасы еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының жаңа стратегиясын ұсынған болатын.

Ал биылғы жылы, 17 қаңтарда Қазақстан Республикасы Парламентінің қос палатасының депутаттарының, жалпы қалың жұртшылықтың қатысуымен өткен отырыста Мемлекет басшысы биылғы Қазақстан халқына «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында «Қазақстан – 2050» Стратегиясын» ұтымды орындауды, оның басым мақсаттарына жемісті қол жеткізу жолындағы негізгі көрсеткіштерді белгілеп берді.

Президенттің кезекті Жолдауында мемлекетіміздің алдағы дамуының барлық бағыттарына назар аударылып, маңызды міндеттер белгіленді.

Жолдау жарыққа шыққалы бер жалпы халықтың Елбасының Жолдауын жылы қабылдап, толықтай қолдайтындығын көрсетіп отыр.

Биылғы Жолдауда Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға ерекше көңіл бөлінген. Ол үшін әлеуметтік-экономикалық жаңғыртуды қолға алу басты міндеттердің бірі болып бекітілді. Бұл халық үшін аса маңызды, көптің көкейінде жүрген мәселе еді.

Сондықтан да жоспарлы негізде азаматтардың жалақылары мен әлеуметтік төлемдердің көлемін өсіру қарастырылып отыр.

Қысқа мерзімді уақытта, яғни 2015 жылдың 1 шілдесінен бастап мүгедектігі мен асыраушысынан айырылу жағдайына байланысты әлеуметтік төлемдерді 25 пайызға, денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлердің жалақысын - 28 пайызға, білім беру саласында - 29 пайызға, әлеуметтік қорғау саласында - 40 пайызға арттыру қамтамасыз етілетін болады. Бұл әлеуметтік қамсыздандыру саласында ел тарихында бұрын-соңды болмаған көрсеткіш.

Сондай-ақ халықтық қолайлы және жайлы өмір сүруі үшін қалалық инфрақұрылымдарды заманауи үлгілерге сәйкес жаңғырту, жол, транспорт және медицина саласын ілгері дамытуға да назар аударылды.

Елбасы атап өткендей: «Азаматтық татулық пен ұлтаралық келісім – біздің ең басты құндылығымыз». Ендеше еліміздің бүгінгі биігіне қол жеткізіп, дамудың сара жолын таңдаған бейбіт халық, болашақта Нұрсұлтан Әбішұлы бастап отырған ұлттық идея - бірлігі жарасқан, берекесі тасыған «Мәңгілік Ел» болуды міндет етіп қойып отыр.

Елбасы Үкімет пен жергілікті органдарға Жолдаудың басты мақсаты – Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуға мүмкіндік беретін бірқатар тапсырмалар берді.

Оларды орындау жолында қажетті ресурстар қаламызда да, елімізде де жеткілікті. Сондықтан алдымызға қойған мақсатымыз ұтымды іске асатындығына кәміл сенеміз.

Бұл бағытта Алматы қаласының үлесі зор болары анық. Себебі қаламыздың әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-интеллектуалдық мүмкіндігі мол. Осындай мүмкіндіктерді пайдалану арқылы бірқатар мәселелерді шешуге атсалысып, мемлекетіміздің одан әрі дамуына үлес қосатын боламыз.

Әр елдің өзінің даму кезеңдерінде қойылатын заманауи талаптары болады. Ал Жолдаудағы міндеттердің бірі - инновациялық қарқынды даму білім мен ғылымның көмегінсіз болмасы анық.

Сондықтан да Елбасы Жолдауда алдыңғы қатарлы және бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін қалыптастыру мен ғылым саласын жалпы ішкі өнімнің 3%-нан кем емес көлемде қаржыландыруды міндеттеді.

Бұл тапсырманы орындауда Алматы қаласының білім саласының мүмкіндігі әбден қажет етіледі. Қаламызда орналасқан еліміздегі алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарының, ғылыми зерттеу институттарының, оның ішінде білімнің қара шаңырақтарының рөлі маңызды.

Бүгін Жолдауда көтерілген мәселелер мен міндеттерді орындау жолдарына қатысты ойларды ортаға салып, сіздермен пікір бөлісуге жиылып отырмыз.

Халқымызда «Жұмыла көтерген жүк жеңіл деген» нақыл сөз бар. Ендеше еліміздің ертеңгі болашағы үшін Елбасы белгілеп берген міндеттерді орындауға барлығымыз жұмыла кірісуіміз керек.

Уважаемые участники актива!

17 января Президент Республики Нурсултан Назарбаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана: «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее».

Озвученные в этом году тезисы стали логическим продолжением направлений развития страны, заложенных в Стратегии Казахстан-2050.

В этой связи трудно не согласиться с мнениями большинства экспертов, что нынешнее Послание Главы государства является конкретизированным руководством дальнейших действий по достижению поставленных целей, качественно нового этапа процветания нашего государства.

Стоит особо отметить, что долгосрочное стратегическое планирование стало основой «феномена» успешного экономического и политического развития нашего государства.

Казахстанский путь – 2050 – это залог дальнейшего роста нашей республики, вхождения ее в когорту 30 самых развитых стран мира.

Для этого в Послании отражены 7 основных направлений дальнейшего развития.

Особая роль в достижении поставленных целей отводится именно нашему городу. Поскольку Алматы был и остается крупнейшим мегаполисом Казахстана.

Кроме того, за годы Независимости Алматы стал образовательным, финансовым, научным центром не только республики, но всего Центрально-Азиатского региона.

Как отметил Глава Государства, Алматы, наряду со столицей республики – городом Астана, станет первым современным урбанистическим центром страны.

Для этого, Правительству было дано поручение до конца текущего года разработать проект стратегии формирования агломерации в Алматы на период до 2030 года.

Агломерация позволит создать единое социально-экономическое, инвестиционное пространство с общей системой социального, транспортного и инженерного обслуживания, совершенствования природно-экологического состояния территорий.

Рассматривая приоритетные задачи, заложенные в Послании, следует особо отметить, что за прошедший год, жители нашего города справедливо отмечают первые успехи хода реализации Стратегии Казахстан 2050.

Так, если взглянуть на основные показатели Алматы, то прослеживается четкая динамика их роста.

К примеру, одним из основных направлений Глав а Государства обозначил «усиление тренда инновационной индустриализации».

В нашем городе, на сегодняшний день объем производства промышленной продукции за последний год увеличился на 5,5% и составил 613 млрд. тенге, что является одним из лучших показателей.

Удельный вес производства о брабатывающей промышленности составил 78%.

В рамках Карты индустриализации по городу Алматы реализуются 28 проектов на общую сумму 522 млрд. тенге с созданием свыше 5600 рабочих мест.

В Алматы задан неплохой старт, но ни в коем случае не нужно сбавлять набранного темпа.

Кроме того, необходимо и дальше увеличивать инновационную составляющую производств, применять современные технологии, позволяющие сократить энергоемкость работ, повысить их экологичность и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Экономическое развитие должно означать в первую очередь инновационное развитие.

Форсированная инновационная индустриализация обеспечит не только рост экономических показателей, но самое главное –улучшит уровень жизни населения, создав новые рабочие места, повысив уровень заработной платы, и тем самым, улучшит благополучие каждой казахстанской семьи.

Для этого у Алматы есть все ресурсы: огромный научно-образовательный, кадровый потенциал, широкий спектр финансовых инструментов для развития мощностей производств, ряд государственных программ по поддержке и развитию предпринимательства и промышленности.

К примеру, только за прошлый год в рамках реализуемой Дорожной карты бизнеса 2020 Региональным координационным советом одобрено 107 проектов по субсидированию процентной ставки, по гарантированию, по развитию инфраструктуры на общую сумму свыше 15 млрд тенге.

Как отметил Президент страны в Послании: «Развитие малого и среднего бизнеса – вот главный инструмент индустриальной и социальной модернизации Казахстана в ХХI веке»

В Алматы количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 17% по сравнению с 2012 годом и составило 119 350 единиц.

Численность занятых в МСБ увеличилась на 12,2%.

Данные показатели способствуют ежегодному повышению доли объема малого и среднего бизнеса в ВРП Алматы, который сегодня составляет 62%. Президент поставил задачу увеличить в 4,5 раза в среднем по республике. Мы уже достигли этого показателя, но, естественно, он и дальше будет расти.

Объем налоговых поступлений из Алматы в госбюджет превысил прогнозные показатели и составил 1 триллион 368 миллиардов тенге, а чисто налоговые показатели – удельный вес города составил 28,1%.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец дека бря 2013 года составил 0,1%.

Уверен, что благоприятный экономический микроклимат нашего города, повышение инвестиционной привлекательности, снижение административных барьеров, а также действующие меры поддержки МСБ со стороны государства, станут благодатной почвой для дальнейшего динимичного развития этой сферы экономики.

Хочу еще раз особо подчеркнуть, что главная цель всех преобразований и достижений в экономике – это обеспечение качественного роста уровня жизни горожан.

Как отметил Глава Государства: «Наш путь в будущее связан с созданием новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев. Развитая страна в ХХI веке – это активные, образованные и здоровые граждане».

В современном мире, конкурентоспособность любой нации зависит в первую очередь от уровня образованности населения.

Обучение подрастающего поколения, переобучение, повышение квалификации действующих кадров – основа национального успеха.

Мы должны наладить приток новых специалистов, способных на инновации, мыслящих в соответствии с мировыми научными, экономическими и социальными трендами.

Город Алматы, обладающий мощнейшей базой высших учебных заведений, колледжей, должен стать как раз таки кузницей профессионалов нового формата.

Для этого, много работы нужно будет провести и администрациям самих институтов.

Перед ректорами ВУЗов стоят большие задачи по выстраиванию четкого механизма получения качественного образования студентами, созданию научных кластеров на базе заведений.

Как было озвучено в Послании будет осуществлен планомерный переход ведущих университетов к академической и управленческой автономии.

Кроме того, рассматривая аспекты социального развития, стоит отметить, что в нашем городе продолжается развитие образовательной, спортивной, медицинской инфраструктуры.

Открываются новые школы, больницы, поликлиники, детские сады, отвечающие всем мировым стандартам.

Мы также начинаем активную подготовку к Универсиаде 2017 года, для чего будет введен ряд новых спортивных объектов.

Сейчас на республиканском и региональных уровнях разрабатываются государственные программы развития различных отраслей экономики, на реализацию которых будут направлены значительные финансовые, интеллектуальные и другие ресурсы.

Поэтому нам нужно вновь и вновь четко выверять приоритеты развития города с направлениями заложенными в Послании, предстоит огромная работа.

Мы обязаны не только укрепить и усилить занятые позиции, но и предпринять необходимые меры по их совершенствованию.

Выполнение намеченных мер придаст целенаправленный характер в закреплении устойчивости социально-экономических преобразований города Алматы и обеспечит переход к новой ступени развития.

Уважаемые участники актива!

В своем выступлении я постарался отметить базовые положения Послания.

Уверен, что в докладах следующих участников, эти положения будут отражены максимально полно с позиций конкретных мер по их дальнейшей реализации.

 
     
   
 
    
 
 
 
 
 
Все права на материалы, размещенные на этом сайте, принадлежат Акимату г. Алматы
© 2005-2019 РК , 050001 г. Алматы, площадь Республики, 4 Информационное наполнение и сопровождение: Пресс-служба акима г. Алматы Телефон Пресс-службы акима г. Алматы: +7 (727) 271-65-56
Email: smi@a-a.kz Дата обновления: 19.07.2019г.